مشاوره و راه اندازی سیستم آب شیرین کن

تجهیزات و مواد شیمیایی

فیلترهای میکرونی
تجهیزات
مخازن frp / اف ار پی
تجهیزات
دستگاه uv تصفیه آب
تجهیزات
دستگاه ازن تصفیه آب
تجهیزات
رزین های تبادل یونی
تجهیزات
هوزینگ های استیل
تجهیزات