ایمن آب

ایمن آب کاژه بزرگترین شرکت ارائه دهنده

خدمات تصفیه و شیرین سازی آب

توانمندی کارکنان ایمن ­آب امکان فعالیت­های گسترده ­ای را به این سازمان می­دهداز جمله :

 • مشاوره، طراحی، ساخت، اجراء آب شیرین کن های اسمز معکوس با تکیه بر دانش فنی و نرم افزارهای طراحی
 • ارائه پروپوزالهای فنی و اقتصادی برای طراحی و ساخت.
 • انجام مطالعات امکان سنجی، پروژه های شبیه سازی.
 • بررسی و خدمات مشاوره برای بهره برداران آب شیرین کن های اسمز معکوس شامل:
  استقرار سیستم های تعمیرات و نگهداری (Computerized Maintenance Management System)
 • بررسی و ارزیابی اشکالات موجود و ارائه پیشنهادات جهت رفع مشکلات آبشیرین کن ها.
 • آنالیز و تست ارزیابی آنتی اسکلانت به منظور تعیین کیفیت و قدرت بازدازندگی و سازگاری آن با انواع غشاء.
 • بررسی، ارزیابی، بهینه سازی و نظارت بر سیستمهای پیش تصفیه آب.
 • تأمین کننده مواد جلوگیری از رسوب در سیستمهای آبشیرین کن(آنتی اسکالانت)
 • مشاوره، طراحی، ساخت سیستمهای تصفیه خطوط تولید آبهای بطری شده(معدنی،آشامیدنی، سایر نوشیدنیها)
 • طراحی و ساخت دستگاههای سختیگیری از آب توسط رزینهای تبادل یون.
 • طراحی و ساخت دستگاههای دیونایزر مبتنی بر رزینهای تبادل یون.
 • طراحی و ساخت فیلترهای شنی و کربنی.
 • تأمین کننده سیستمهای کلرزنی، تزریق ازن، UV .
 • تولید و تأمین کننده مواد شیمیایی در صنعت آب و فاضلاب (انواع رسوب زدا، بازدارنده های رسوب و خوردگی، مواد شستشو و پاک کننده ممبران اسمزمعکوس و….)
 • تامین کلیه تجهیزات مورد نیاز طرحهای آب و فاضلاب
 • برگزار کننده دوره ها و کارگاه های تخصصی آموزش تصفیه آب و فاضلاب.
 • مشاوره و تهیه پروپوزالهای فنی در امور پالایش انواع آبهای آشامیدنی، آب مورد استفاده درمکانهای
 • تفریحی، ورزشی و صنعتی، آبهای مورد استفاده جهت موارد خاص.
 • آموزش فنی شرکت ایمن آب قادر است همزمان با اجرای پروژهها برنامه آموزش در حین کار را به منظور تعلیم و آماده سازی کادر عملیاتی کارفرما به عهده بگیرد.
شیرین سازی آب دریا