• 02188343547
  • 02188349105
  • info@imenab.org
ایمن آب

دستگاه آب شیرین کن صنعتی به روش اسمز معکوس RO

تعمیر و نگهداری آب شیرین کن به روش اسمز معکوس

اسمز معکوس فن­آوری نمک­زدایی برپایه استفاده ­­­از غشا­ هاست. ( ممبران ) که برای جداسازی مواد حل شده نظیر یون ها از محلول، مورد استفاده قرار ­می­گیرد. فرآیند RO ( آب شیرین کن ) امکان فیلتراسیون کوچیک­ترین اجزاء محلول را نیز فراهم می سازد. بنابراین از فرآیند RO ( آب شیرین کن صنعتی ) می­توان به منظور خالص ­سازی آب استفاده نمود.

تولید آب های بدون یون ( آب دمین ) شیرین سازی آب های شور و لب شور، جهت مصارف آشامیدنی و صنعتی و شیرین کردن آب دریا به روش اسمز معکوس RO سال های زیادی است که در دنیا بیشترین کاربرد را دارد.

سیستم­های اسمز معکوس ( آب شیرین کن )، مواد محلول در آب را از طریق غشا نیمه تراوا( ممبران ) جدا می­نمایند، به طوریکه آب از غشاء ( ممبران ) عبور نموده اما مواد محلول قادر به عبور از غشاء ( ممبران ) نمی­ باشند.

بدین ترتیب جریان ورودی یا خوراک feed به دو جریان آب تصفیه شده permeate و پساب غلیظ Concentrate تبدیل می­شود.

داشتن اطلاعات اولیه در مورد شرایط طراحی قبل از سیستم آب شیرین کن صنعتی RO، دانستن نیازها و محدودیت های اساسی آن بسیار مهم است، کیفیت آب محصول، وابستگی بسیار زیادی به کیفیت آب خام دارد.

کیفیت آب خوراک واحد آب شیرین کن صنعتیRO، احتیاج به سیستم پیش تصفیه برای کاربرد­های مهم را الزامی می­کند و حتی ممکن است طراحی واحد RO را تحت تاثیر قرار دهد.

آگاهی از دامنه تغییرات وسیع در کیفیت منابع آب خام، شناخت کامل منابع آب و چگونگی پاسخ به نیازهای کاربردی آب شیرین کن صنعتی RO ، بر طراحی موفق پیش تصفیه RO و واحد آب شیرین کن صنعتی کمک خواهد کرد.

واحد پیش تصفیه واحد آب شیرین کن های صنعتی RO

واحد کلرزنی

کلرزنی یک فرآیند تثبیت شده و یک روش گند زداییموثر است. که باهدف از بین بردن عامل های میکروبی ، بیماری زا ،کنترل میکروارگانیسم های مزاحم ، ممانعت از رشد مجدد میکروبی و اکسیداسیون مواد آلیدر پیش تصفیه واحد های آب شیرین کن اسمز معکوس به انجام می­رسد.

واحد تزریق متا بی سولفیت سدیم (SMBS)

مواد اکسید کننده مانند کلر و ازن که اکسید کننده­های قوی هستند در صورت استفاده در آب خوراک واحد RO  آب شیرین کن صنعتی ( قبل از رسیدن به ممبران ) باعث آسیب رساندن و از بین رفتن غشاها می­شود.

حذف این مواد اکسید کننده به کمک تزریق محلول متا­بی­سولفیت سدیم  (SMBS ) امکان پذیر است. به همین خاطر در زمانی که برای  ضد­عفونی آب ورودی از یکی از روش های اکسیداسیون یا کلر استفاده شود، در مرحله بعدی واحد تزریق متا بی سولفیت سدیم نیز به آب پیش تصفیه جهت واحد آب شیرین کن به روش اسمز معکوس اضافه می­گردد.

واحد سیستم تزریق اسید

سیستم تزریق اسید در واحد های آب شیرین کن اسمز معکوس به منظور تنظیم pHو در نتیجه قلیائیت صورت می گیرد.

واحد فیلترشنی

این فیلترها برای کاهش کدورت و کلوئیدها (برحسب SDI) طراحی شده اند.

 کدورت جریان ورودی برای پیش تصفیه واحد آب شیرین کن RO حداکثر می­تواند 10NTU باشد، در کدورت بیش از 10 NTUممکن است این فیلترها مکررأ به شست­و شوهای معکوس برای رسیدن به کیفیت جریان خروجی ثابت در طول کار، نیاز داشته باشند.

هنگامی که ذرات جامد معلق از آب خام جدا می­شوند، افت فشار در فیلترهای شنی افزایش می­یابد، برای این مشکل، هنگامی که افت فشار فیلتر شنی به حد مجازی برسد، شستشوی معکوس فیلترها انجام می­شوند.

واحد فیلتر کربنی

دراین واحد پس از شفاف سازی آب جهت حذف مواد اکسیدکننده  مانند کلر مورداستفاده  قرار می­گیرد در این مرحله نیز از فیلتراسیون استفاده می­شود، اما به جای دانه ­های سیلس، برای حذف هرچه بهتر مواد آلاینده ، به ویژه مواد اکسید کننده از دانه های کربن فعالاستفاده می­شود.

کربن اکتیو دارای سطح فعال کافی برای حذف مواد اکسید کننده، مواد آلی معلق و محلول و همچنین بخشی از فلزات سنگین می­باشد، از آنجا که برخی از مواد آلی موجب رنگ و بوی نامطبوع آب می­شوند با حذف آنها رنگ­و بوی آب به حد مطلوب می­رسد.

فیلترهای کربن نیز مانند فیلتر های شنی به مرور زمان از ذرات اشباع می­شوند و در نتیجه افت فشار در بستر آن­ها رخ می­دهد.  تشخیص زمان شستشو  دراین واحد نیز مشابه فیلترشنی می­باشد.

تزریق مواد بازدارنده رسوب آنتی اسکالانت (Anti Scalant )

عوامل کمپلکس دهنده (که به عنوان آنتی اسکالانتشناخته می­شوند) برای به حداقل رساندن پتانسیل  شکل­گیری رسوب روی سطح غشاء ( ممبران ) RO استفاده می­شوند.

معمولا حذف کامل کدریت و مواد معلق در فیلتراسیون بدون استفاده از مواد منعقد کننده کامل نخواهد بود،برای جلوگیری از تشکیل رسوب روی سطح غشاء RO و همچنین بیشترین حذف پیش از رسیدن به غشاءها ( ممبران ها) از عوامل کمپلکس دهنده (که به عنوان آنتی اسکالانت شناخته می­شوند ) برای به حداقل رساندن پتانسیل شکل گیری رسوب روی سطح غشاء ( ممبران ) واحد های اسمز معکوس استفاده می­شوند.

* (تزریق آنتی اسکالانت با استفاده از یک پمپ تزریق(دوزینگ پمپ) انجام می­شود.)

این ماده می­بایست به صورت مداوم به آب خوراک واحد اسمزمعکوس آب شیرین کن تزریق شود، سیستم تزریق می­بایست به گونه­ای عمل نماید که در صورت توقف واحد آب شیرین کن لسمزمعکوس ، تزریق آنتی اسکالانت هم متوقف شود.

تزریق دوز کمتر یا بیشتر از آنتی اسکالانت، می­تواند منجر به گرفتگی غشاهای اسمزمعکوس شود. میزان تزریق باتوجه به آنالیز خوراک و شرایط آب شیرین کن های اسمزمعکوس ( ازجمله بازیافت سیستم ) متغییر است.

*توصیه می­شود دراین خصوص از مشاوره متخصصین شرکت ایمن آب کاژه استفاده کنید.

فیلتر کارتریجی

فیلترهای کارتریجی معمولا درست قبل از غشاءهای واحد آب شیرین کن صنعتی RO استفاده می­شوند تا آب ورودی را مستقیم تصفیه کنند.

این فیلترها به منظور جلوگیری از رسیدن ذرات جامدی که از بالا دست حمل می­شوند و بهپمپ خوراک آب شیرین کن صنعتی RO برسند و باعث صدمه دیدن پروانه پمپ و نیز رسیدن این مواد به مدول­های غشایی ( ممبران ) RO و مسدود کردن کانال ­های خوراک شوند طراحی می­شوند.

فیلترها همچنین به منظور حذف ذرات درشتی طراحی می­شوند که می­توانند به صورت فیزیکی غشا ( ممبران ) را بسایند ویا به لایه نازک آن نفوذ کنند.

واحد اسمزمعکوس آب شیرین کن صنعتی (RO)

پمپ خوراک RO

رایج­ترین پمپ خوراک RO برای کاربردهای آب لب شور پمپ طبقاتی سانتریفیوژ است، پمپ فشار قوی یکی از اجزای اصلی سیستمآب شیرین کن ROاست، ظرفیت آن به اندازه­ای باشد که قادر به تأمین جریان لازم با فشار مطلوب در شرایط مختلف بهره­برداری از غشاء ROباشد و عمومأمی­بایستاز جنس فولاد ضدزنگ 316Lباشند.

محفظه های تحت فشار ( پرشر وسل)

یک محفظه تحت فشار ( پرشر وسل)، مخزنی برای مدول­های غشایی ( ممبران ) و حاوی آب خوراک تحت فشار است.

این محفظه­ ها ( پرشر وسل ) به گونه­ای مخصوص ساخته می­شوند تا مدول غشایی با قطر مشخص در خود جای دهد.

مهمترین و اصلی­ترین قسمت واحد ( آب شیرین کن صنعتی) RO یعنی فیلتر کردن آب توسط غشاهای فشار بالایی به نام ممبران است.

عمر ممبران نسبت به راهبری و نگهداری و کیفیت آب خوراک تخمین زده می­شود که می­تواند 2 الی 5 سال باشد واین غشاها هرچند ماه یکبار با مواد خاصی (باتوجه به نوع گرفتگی) شستشو داده می­شوند.

دمای مطلوب کار غشاءها بین 20 تا 30 درجه سانتی­گراد است، یکی از عواملی که باعث استهلاک غشاء می­شود دمای زیر 10درجه و بالای 35 درجه سانتی­گراد است.

سیستم شستشوی اتوماتیک و دوره ای ممبران ها(CIP)

هنگامی که واحد نمک­زدایی به طور معمولی (پرشدن مخزن محصول) و یا درشرایط اضطراری متوقف شد، برای جلوگیری از رسوب­گذاری سریع در غشاءها (ممبران )، آب کشی (Flashing)غشاء بصورت اتوماتیک صورت می­پذیرد.

این قسمت از یک شیر برقی و مخزن ذخیره متناسب با ظرفیت دستگاه جهت شستشوی اتوماتیک و دوره­ای تشکیل شده است.
سیستم  آب شیرین کن اسمز معکوس مجهز به (PLC) قابل برنامه­ریزی جهت شستشوی اتوماتیک غشاءها (ممبران) با آب تصفیه شده، در زمان­های معین می­باشد. بدین صورت که در زمان­های تعریف شده، دستگاه به طوراتوماتیک متوقف شده و وارد مرحله شستشوی غشاها می­شود تا آب ذخیره شده در مخزن (CIP) را وارد آن­ها نماید.
دراین مرحله مواد رسوب شده بروی غشاء به بیرون هدایت می­شود و زمان شستشوی دوره­ای را به تعویق انداخته و عمر غشاها را افزایش می­دهد.

کارتریج میکس

فیلترکارتریج دیگرنیز بروی دستگاه آب شیرین کن نصب شده است.

این فیلتر در موقع اضافه کردن آب خام به آب تولیدی برای تنظیم (TDS) استفاده می­شود . که مواد معلق را حذف کرده و آب سالمی را به خط تولید اضافه می­کند.

تجهیزات اندازه گیری در واحد های آب شیرین کن صنعتی

شیرهای کنترل و فلومتر

برای کنترل دبی­ آب سیال در دستگاه­های آب شیرین کن  اسمز معکوس به دوشیر به نام­های شیر کنترل دور­ریز: جهت تنظیم فشار ممبران­ها  و دبی دور ریز و شیر آب برگشتی ( Recycle ) : جهت کنترل و برگرداندن قسمتی از آب دور ریز به ابتدای خط، مورداستفاده قرار می­گیرد.

این دو شیر جهت تنظیمات دستگاه در اختیار اپراتور قرار داده شده است.

فلومترها

3 ستون شیشه ای هستند که دبی­ های خطوط مختلف در واحد آب شیرین کن صنعتی  را نشان می­دهد.

 تولیدی: مقدار آب دبی محصول واحد آب شیرین کن اسمز معکوس RO

دورریز: مقدار دبی خروجی آب دورریز واحد آب شیرین کن اسمز معکوس RO

 برگشتی: مقدار دبی آب برگشتی به مدار ورودی واحدتصفیه واحد آب شیرین کن اسمز معکوس RO

نکته: ترتیب قرارگیری فلومترهای تولید و دور ریز ممکن است دردستگاه­های مختلف با توجه به طراحی متفاوت باشد.

گیج های فشار

همانگونه که از نام این قطعه مشخص است. کار آن سنجش فشارآب در محل­های مختلف واحد آب شیرین کن صنعتی است که عبارتند از:

گیج ورودی کارتریج:

این گیج بعداز فیلترشنی و قبل ازفیلتر کارتریج نصب می­شود، وظیفه آن سنجش فشار آب ورودی به کارتریج است .

گیج خروجی کارتریج:

این گیج پس از کارتریج­ها وقبل از پمپ اصلی ROاست، وظیفه آن سنجش فشار خروجی کارتریج­ها است.

گیج ورودی ممبران:

پس از پمپ اصلی آب شیرین کن  نصب شده و فشار ورودی ممبران­ها را نمایش می­دهد.

گیج خروجی ممبران:

قبل از شیر پساب نصب شده و فشار خروجی ممبران­ها را نمایش می­دهد.

TDS متر

دستگاهی است دیجیتال و محل نصب آن در مسیر آب محصول است. وظیفه آن سنجش کلیه جامدات محلول (TDS) در آب  محصول آب شیرین کن است.

تانک ذخیره تولید و فلوتر

جهت ساده سازی اپراتوری آپشنی به نام (تانک فول) در مدار برق در نظر گرفته شده است.

در صورت پرشدن مخزن ذخیره، فلوتر داخل آن عمل کرده و واحدRO را خاموش می­کند و پس از مصرف آب مخزن و پایین رفتن سطح آب ذخیره، دستگاه به صورت خودکار شروع به کار می­کند.

شرکت ایمن آب کاژه متخصص در طراحی آب شیرین­کن­ های اسمز معکوس با ظرفیت­های مختلف به منظور تهیه آب شیرین برای کاربردهای متفاوت می­باشد.

ازجمله فعالیت­های شرکت در زمینهء واحدهای آب شیرین­کن

  • مشاوره، طراحی، ساخت، اجراء آب شیرین­های اسمزمعکوس با تکیه بردانش فنی و نرم­افزارهای طراحی
  • ارائه پروپوزال­های فنی و اقتصادی برای طراحی و ساخت
  • انجام مطالعات امکان سنجی، پروژه­های شبیه سازی
  • استقرار سیستم­های تعمیرات و نگهداری
  • بررسی و ارزیابی اشکالات موجود و ارائه پیشنهادات جهت رفع مشکلات آب شیرین­کن­ها
  • آنالیز و تست ارزیابی آنتی اسکالانت به منظور تعیین کیفیت و قدرت بازدارندگی و سازگاری آن با انواع غشاء
  • بررسی، ارزیابی، بهینه سازی و نظارت بر سیستم­های پیش تصفیه آب.
  • تولید و تامین کننده مواد جلوگیری از رسوب در سیستم­های آب شیرین­کن صنعتی(آنتی اسکالانت)

ارسال این مطلب برای دوستانتان:

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on email

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

موضوعات مرتبط
اسید کلروفریک
آب شیرین کن
admin

کلروفریک IPAS 820

کلروفریک از پرمصرف ترین منعقد کننده ها میباشد که به عنوان اصلی ترین منعقد کننده در تصفیه خانه های آب و فاضلاب مورد مصرف قرار

ادامه »