ایمن آب

شرکت ایمن آب کاژه

پخش ویدیو

هوزینگ های استیل

این محفظه ها (هوزینگ) برای جایگذاری فیلترهای میکرونی جهت حذف مواد معلق تا قطر 2/. میکرون در صنعت تصفیه آب مورد استفاده قرار می گیرد.

پخش ویدیو

آنتی اسکالانت

این ماده به عنوان آخرین مرحله پیش تصفیه جهت عدم تشکیل رسوب در دستگاه های آب شیرین کن صنعتی به ممبران تزریق می شود.

شرکت ایمن آب کاژه از معدودترین شرکت های تولید کننده مواد آنتی اسکالانت در دستگاه های (RO) می باشد که توانسته است کلیه تست های ارزیابی، کنترل کیفی، آزمون های اندازه گیری قابلیت بازدارنده و تست سازگاری با ممبران را با موفقیت پشت سر گذارد.

پخش ویدیو

آب شیرین کن صنعتی

آب شیرین کن صنعتی (RO) به روش اسمزمعکوس یک فرآیند غشایی است که برای شیرین کردن آب های شور به کار می رود.

تولید آب های بدون یون(آب دمین)، شیرین سازی آب های شور و لب شور جهت مصارف آب آشامیدنی و صنعتی، شیرین سازی آب دریا، آب شیرین کن کشاورزی، آب شیرین کن در صنعت دام و طیور، بیشترین کاربرد را در واحدهای آب شیرین کن به روش اسمزمعکوس دارا می باشند.