ایمن آب

رزین های تبادل یونی

رزین های تبادل یونی

رزین های تعویض یونی جامدات نامحلول در آب می باشند که به وسیله تبادل یون می توانند جهت جذب کاتیون ها و آنیون ها به کار گرفته شوند.

این رزین­ها شامل بار مثبت کاتیونی و بار منفی آنیونی می­باشند، به گونه­ای که از نظر الکتریکی خنثی هستند. در اثر تعویض یون، کاتیون­ها یا آنیون­ها موجود در محلول با کاتیون­ها و آنیون­های موجود در رزین تعویض می­شوند، به گونه­ای که هم محلول و هم رزین از نظر الکتریکی خنثی باقی می­مانند.

طبقه بندی رزین ها :

  • رزین­های کاتیونی قوی

  • رزین­های کاتیونی ضعیف

  • رزین­های آنیونی قوی

  • رزین­های آنیونی ضعیف 

  • رزین­های بستر مختلط(میکسبد)

  • رزین­های کاتیونی قوی قادر به جذب کلیه کاتیون­های موجود در آب می­باشد.
  • رزین­های کاتیونی ضعیف قادر به جذب کاتیون­هایی هستند که به قلیائیت آب مرتبط است و قادر به جذب کلیه کاتیون­های موجود در آب نمی­باشند.
  • مزیت رزین­های کاتیونی ضعیف بازدهی بالای آن­ها در مقایسه با رزین­های کاتیونی قوی می­باشد، در نتیجه باعث تولید پساب کمتر در احیاءهای مکرر می­گردد.
  • رزین­های آنیونی قوی قادر به جذب کلیه آنیون­های موجود در آب می­باشد.
  • رزین­های آنیونی ضعیف قادر به جذب آنیون اسیدهای قوی نظیر اسیدسولفوریک، کلریدریک و نیتریک می­باشد. رزین­های آنیونی ضعیف مقاوم­تر از رزین آنیونی قوی بوده و به همین جهت در سیستم­های تصفیه آب کاربرد بیشتری دارند.

دیتا شیت رزین های تبادل یونی

معادل های رزین تبادل یونی ضعیف :

C – 100E

Purolite

IRC – 84

Amberlite

WK – 11

Diaion

CCR – 2

Dowex

C – 443

Doulite

مشخصات رزین کاتیونی ضعیف پرولایتC – 100E

ساختمان پلی مری

پلی اکریلیک اسید شبکه ای

شکل ظاهری

دانه های کروی

ریزی دانه ها

52-14

اندازه دانه ها

کمتر از2/. کوچکتر از 3/. میلی متر

کمتر از5/. بزرگتر از 2/1 میلی منر

ضریب یکنواختی

حداکثر 7/1

اندازه موثر

میانگین 5/. میلی متر

میزان نگهداری آب

53/. – 45/.

محدودیت PH

14 – 5

محدودیت دما

حداکثر ° C   120

دانسیته بر اساس حالت هیدروژنی

 752

ظرفیت کل

 

حداقل ارتفاع بستر

Cm 75

محدودیت های جریان ورودی

بیشترین میزان کلرین آزاد ppm 05/0

بیشترین میزان آهن و فلزات سنگین ppm 1/0

بیشترین میزان کدریت 5

دبی استاندارد عبوری در زمان بهره برداری

 40- 8

سرعت خطی استاندارد آب

 8 – 4

دبی استاندارد محلول احیاء

 8 – 4

دبی آبکشی کند

 8 – 4

دبی آبکشی تند

 20 – 10

افت فشار در برابر سرعت خطی در دمای °C 40

 

معادل های رزین کاتیونی قوی

C – 100

Purolite

IR – 120

IR – 118

Amberlite

SK – 18

SK – 106

SK – 110

Diaion

HCR – W2

Dowex

C  – 225

C – 20

Doulite

مشخصات رزین کاتیونی قوی پرولایتC – 100

ساختمان پلی مری

پلی اکریلیک اسید شبکه ای

شکل ظاهری

دانه های کروی روشن

ریزی دانه ها

52-14

اندازه دانه ها

کمتر از1/. کوچکتر از 3/. میلی متر

کمتر از5/. بزرگتر از 2/1 میلی منر

میزان تورم در تبادل یون هیدروژن با سدیم

 

اندازه موثر

میانگین 5/. میلی متر

میزان نگهداری آب

53/. – 45/.

محدودیت PH

ندارد

محدودیت دما

حداکثر ° C   140

دانسیته بر اساس حالت سدیمی

 848

ظرفیت کل

 

مقاومت شیمیایی

در برابر نمک های معمول غیر قابل حل می باشد.

محدودیت های جریان ورودی

بیشترین میزان کلرین آزاد ppm 1

بیشترین میزان کدریت 5

دبی استاندارد عبوری در زمان بهره برداری

 40- 8

سرعت خطی استاندارد آب

 12- 7

سرعت خطی در زمان احیاء

 12 –  8

دبی آبکشی کند

 6 – 2

دبی آبکشی تند

 40 – 8

افت ظرفیت در برابر سرعت خطی و TDS

تا سرعت  کاهش ظرفیت ندارند ولی بیشتر از این مقدار افت ظرفیت خواهد بود که با افزایش TDS  تشدید می گردد.

معادل های رزین آنیونی ضعیف

A – 100

Purolite

IRA – 93 / 94

Amberlite

WA – 30

Diaion

MWA – 1

Dowex

A – 378

Doulite

معادل های رزین آنیونی ضعیف

خاصیت بازی

ضعیف

شکل ظاهری

دانه های کروی مات

گروه تبادل یونی

آمین نوع سوم

ساختمان پلی مری

کوپلی مر استرین و دی وینیل بنزن شبکه ای

ریزی دانه ها

15- 14

اندازه دانه ها

کمتر از 2/0 کوچکتر از 3/0 میلی متر

کمتر از 5/0 بزرگتر از 2/1

میزان نگهداری آب

60% – 50%

تورم برگشت پذیر

در حالت اشباع نشده 15%

تورم برگشت ناپذیر

5%

محدودیت PH

در تمام PH ها پایدار است

محدودیت دما

در حالت بازی حداکثر ° C100

اندازه موثر

45% – 4% میلی متر

ضریب یکنواختی

میانگین 5/1

چگالی در حالت غیر اشباع

 660

گنجایش کل تبادل یونی

 

کروی بودن

حداقل 90%

کمترین ارتفاع بستر

Cm 61

محدودیت های جریان ورودی

بیشترین میزان کلرین آزاد ppm 1/0

بیشترین میزان آهن و فلزات سنگین ppm 1/0

بیشترین میزان کدریت 5

دبی استاندارد در زمان بهره برداری

 40- 8

سرعت خطی استاندارد

 7 – 5

دبی احیاء

 4 – 2

دبی آبکشی کند

 4

دبی آبکشی تند

 16

افت فشار در برابر سرعت خطی در دمای °C40

 

معادل های رزین آنیونیقوی A - 400

A – 400

Purolite

——-

Amberlite

——-

Diaion

——-

Dowex

A – 101

Doulite

مشخصات رزین آنیونی قوی پرولایتA - 400

ساختمان پلی مری

پلی استیرن شبکه ای

شکل ظاهری

دانه های کروی به نام کرومات

ریزی دانه ها

52-14

اندازه دانه ها

کمتر از2/. کوچکتر از 3/. میلی متر

کمتر از5/. بزرگتر از 2/1 میلی منر

تورم

در حالت احیاء 20%

اندازه موثر

میانگین 5/. میلی متر

میزان جذب آب در حالت اشباع از یون کلرید

57% – 48%

محدودیت PH

ندارد

محدودیت دما

در حالت بازی °C 60

در حالت اشباع°C100

چگالی بر اساس رزین های اشباع با یون کلرید

 688

گنجایش کلی رزین ها

 

حداقل ارتفاع بستر

Cm 75

محدودیت های جریان ورودی

بیشترین میزان کلرین آزاد ppm 1/0

بیشترین میزان آهن و فلزات سنگین ppm 1/0

بیشترین میزان کدریت 5

دبی استاندارد عبوری در زمان بهره برداری

 40- 8

سرعت خطی استاندارد آب

 5/7 – 6

دبی استاندارد محلول احیاء

 4 – 2

دبی آبکشی کند

 4 – 2

دبی آبکشی تند

 40 – 8

مقاومت شیمیایی

اسید های رقیق، قلیاهای رقیق و بیشتر حلال ها اثری ندارند و مقامت آنها در برابر مواد اکسید کننده بسیار خوب است.

Facebook
Twitter
LinkedIn

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سایر موضوعات
تجهیزات اندازه گیری

فلومتر/ روتامتر آب

فلومترها ستون­های شیشه­ ای هستند که میزان گذر آب (دبی) را در خطوط مختلف زیر را در دستگاه آب شیرین کن صنعتی نشان می­دهند. فلومترها

ادامه »