ایمن آب

کاتالوگ ایمن آب کاژه

شرکت ایمن آب کاژه برای راحتی دسترسی کاربران خود اقدام به جمع آوری و تهیه کاتالوگ های کامل از محصولات ، تجهیزات و خدمات نموده است .

در صورت نیاز به راهنمایی و دریافت راهنمایی و مشاوره به راحتی با کارشناسان ایمن آب کاژه در ارتباط باشید .

کاتالوگ ازن

ایمن آب کاژه

کاتالوگ ازن
برای دانلود کلیک نمایید

مواد پاک کننده و شستشوی رسوب های

معدنی و آلی از روی ممبران

مواد پاک کننده و شستشوی رسوب های

معدنی و آلی از روی ممبران
برای دانلود کلیک نمایید

دستگاه فیلترشنی جهت حذف مواد معلق و کدروت تا قطر 50 میکرون

دستگاه فیلترشنی جهت حذف مواد معلق و کدروت تا قطر 50 میکرون

برای دانلود کلیک نمایید

تامین انواع ممبرین های اسمزمعکوس

تامین انواع ممبرین های اسمزمعکوس

برای دانلود کلیک نمایید

فرآیند های شیرین سازی آب

درآبیاری کشت و صنعت

فرآیند های شیرین سازی آب

درآبیاری کشت و صنعت
برای دانلود کلیک نمایید

کاتالوگ ایمن آب سال 1384

کاتالوگ قدیمی ایمن آب

برای دانلود کلیک نمایید

دستگاه سختی گیر

Imen ab kazheh English catalog

Imen ab kazheh English catalog

click here for download

کاتالوگ ایمن آب

ایمن آب کاژه

کاتالوگ جدید مجموعه
برای دانلود کلیک نمایید

کاتالوگ اسمزمعکوس

ایمن آب کاژه

کاتالوگ اسمزمعکوس
برای دانلود کلیک نمایید

سیستم دیونایزر جهت تولید آب بدون یون با هدایت زیر 1 میکروزیمنس

سیستم دیونایزر جهت تولید آب بدون یون با هدایت زیر 1 میکروزیمنس

برای دانلود کلیک نمایید