ایمن آب

واحد های آب شیرین کن در کشت و صنعت

واحد های آب شیرین کن در کشت و صنعت

محصولات با کیفیت تنها با استفاده از آب آبیاری با کیفیت به­دست می­آیند

 

شیرین سازی آب به روش اسمز معکوس RO (آب شیرین کن صنعتی)

فن آوری تصفیه آب صنعتی، آب شیرین کن به روش اسمز معکوس (RO) از نظر کارایی و مقرون به صرفه بودن فرآیند، به عنوان انتخابی در دسترس و متداول در شیرین کردن آبهای شور آبیاری در صنعت کشت و صنعت شناخته شده است. سیستم های آب شیرین کن کشاورزیROمی توانند بیشترین کارآیی را برای منابع آب شور و لب شور در صنعت شیرین کردن آب کشاورزی داشته باشند.

مشخصات آب های تولید شده، با متداولترین استانداردهای اجرایی کیفیت آب آبیاری در صنعت کشت و صنعت  مطابقت می کند.

شیرین سازی آب به روش اسمزمعکوس(RO)

اسمزمعکوس ROعالی ترین سطح از بین روش های فیلتراسیون در شیرین سازی آب در صنعت کشاورزی می باشد، ممبرینRO به عنوان یک مانع برای تمام نمک های محلول و مولکول های غیرآلی و مولکول های آلی با وزن مولکولی بیش از 100 عمل میکند. به عبارت دیگر فقط مولکول های آب به طور آزاد از میان ممبرین عبور کرده و جریان خالص را تولید میکنند. عملیات حذف نمک های حل شده به مقدار 95 تا 99% انجام می پذیرد.

کاربرد آب شیرین کن صنعتی  ROبی شمار و متنوع می باشد و شامل نمک زدایی از آب دریا و آب لب شور جهت مقاصد آشامیدنی، شیرین سازی آب جهت کشاورزی ، بازیافت پساب، فرآیندهای غذایی و نوشابه سازی، خالص سازی آب شرب خانگی و آب فرآیندهای صنعتی می باشد.

 

شیرین سازی آب جهت کشاورزی به روش آب شیرین کن اسمز معکوس (RO)

 

آبی را که ما برای زراعت به کار می بریم هیچ وقت به صورت خالص وجود نداشته و همواره محتوی مقداری مواد حل شده معلق می باشد.

ناخالصی های آب تا جایی که از حد معینی تجاوز نکند مانع از مصرف آن در آبیاری نمی شود.

یک آب ممکن است برای یک گیاه خاص و در یک خاک به خصوص مناسب نباشد، اما همان آب را ممکن است به توان برای یک گیاه دیگر و یا خاک دیگری به خوبی استفاده نمودو یا اینکه با مصرف آن، فقط مقداری کاهش محصول داشته باشیم.

در ضمن کیفیت آب مهمترین عامل در فرآیند فتوسنتز است. نقش آب در فتوسنتز از طریق تاثیر آن بر باز و بسته شدن روزنه ها ظاهر می شود. شوری آب در طی فصل رشد باعث افزایش املاح نمکی در محدوده ریشه و برگ گیاهان شده، این امر از شدت فتوسنتز میکاهد. و درنتیجه این امر سبب کاهش رشد رویشی، کاهش گلدهی و میوه دهی و حتی خشک شدن درختان در ابتدای فصل رشد بعدی می شود.

محصولات با کیفیت تنها با استفاده از آب آبیاری با کیفیت به­دست می­آیند. در یک نقطه معین بسته به اینکه آب آبیاری از منابع آب سطحی یا زیرزمینی تامین شده باشند، دارای مشخصه کیفی متفاوتی خواهد بود.

کیفیت شیمیایی آب آبیاری می­تواند رشد گیاه را به طور مستقیم یا کاهش عملکرد و یا به طور غیر مستقیم از طریق مقدار ارزش غذایی تحت تاثیر قرار دهد. اطمینان از تناسب کیفیت آب آبیاری برای تولید محصولات گلخانه ­ای، با توجه بر هزینه­های تولید محصول از اهمیت زیادی برخوردار است.

آب به طور ذاتی فاقد کیفیت است و این ما هستیم که با توجه به الگوی صحیح کشت و کار  بر حسب گیاه و خاک برای آب آبیاری کیفیت خاصی قائل می شویم.

آنچه از نظر کشاورزی در رابطه با کیفیت آب مطرح می باشد تاثیر آن بر گیاه و خاک است. این تاثیر ناشی از ناخالصی های فیزیکی و شیمیایی موجود در آب می باشد.

غلظت و ترکیبات مواد حل شده در آب است که بیشترین تاثیر را بر رشد گیاه یا خصوصیات خاک دارا می باشد. کیفیت آب آبیاری را از نظر تامین آن بر رشد گیاه می توان به وسیله خصوصیات شیمیایی ذیل مورد بررسی قرار داد:

  • شوری یا غلظت کل نمک های حل شده در آب.
  • سدیمی بودن یا غلظت سدیم موجود در آب نسبت به سایر کاتیون ها.
  • غلظت عناصر ویژه مانند بور یا دیگر عناصری که ممکن است برای رشد گیاه سمی باشد.

شرکت ایمن آب کاژه متخصص در طراحی و مهندسی سیستم های تصفیه آی صنعتی به روش اسمزمعکوس RO توانسته است با تکیه بر دانش فنی و نرم افزارهای طراحی، خدمات مربوط به مشاوره، ساخت و اجرای پروژه های مختلف شیرین سازی آب در صنعت کشاورزی، کشت و صنعت و آبیاری گلخانه ای و صنایع جنبی مرتبط به آن را به مرحله اجرا در آورد.

Facebook
Twitter
LinkedIn

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

13 − 12 =

سایر موضوعات