مشاوره و راه اندازی سیستم آب شیرین کن
پکیج تزریق مواد شیمیایی
فیلتر کربنی / فیلتر زغالی
فیلتر شنی
دیونایزر
دستگاه آب شیرین کن صنعتی به روش اسمز معکوس RO
سختیگیر رزینی / سختی گیر تبادل یونی

درباره ما

هدف این شرکت ارائه کلیه خدمات مشاوره، طراحی، ساخت، راه ­اندازی، راهبری، آموزش و تامین کالای موضوع شرکت با توجه به آخرین تکنولوژی در دسترس توسط نیروهای متخصص خود می­باشد. مشتریان شرکت کلیه افراد حقیقی و حقوقی جامعه در بازارهای ملی و منطقه ­ای می­باشد، اگر چه می­کوشیم هیچگاه فرصت­های بازارهای کشورهای منطقه را از دست ندهیم.